ביטוח צד ג' הפקות וביטוח ביטול מופע

תחום ההפקות טומן בחובו סיכונים רבים אשר בהתרחשותם ההפקה עלולה להיפגע באופן מהותי ואף להיות מבוטלת.
פוליסה לביטוח צד ג' באה לכסות את הסכומים אשר המבוטח יהיה מחוייב לשלמם בגין נזקי גוף או נזקי רכוש שהוא גורם בהתאם לפקידת הנזיקין אך לא חבות לפי הסכם לצד ג'.
האחריות כלפי צד ג' נותנת מענה או מחדל של המבוטח.
הפוליסה מכסה אירוע תאונתי שגרם לנזק גופני, מוות, מחלה, ליקוי נפשי או שכלי או שגרם נזק לרכוש הנובעים מאירוע תאונתי אחד.

ביטוח ביטול מופע

ביטוח ביטול מופע ניתן לקבל כיסויים כגון:

הפסקת חשמל ציבורית שאינה בשליטת המבוטחים ובתנאי כי הפסקה זו נובעת מאירוע פיזי,תאונתי ובלתי צפוי.

גשם בכמות יומית של כ- 25 מ"מ לטווח של 10 שעות טרם האירוע ואו במהלכו באיזור האירוע.

סערה, סופה, שטפונות ואו רעידת אדמה שהחלו לפני האירוע ונמשכו יום האירוע.

יש להמציא טרם עריכת הביטוח את תקציב ההפקה

הפוליסה נותנת פתרון שהמקרה נזק המכוסה תחת הפוליסה לא יוכל המפיק לקיים את האירוע ואז יוכל לקבל פיצוי מהמבטחים כנגד הכיסויים המכוסים בפוליסה.

פוליסת ביטוח ההפקות שלנו מכסה משרדי אמרגנות, מפיקים מכל סוג שהוא כמפורט להלן:

1. בבתי קולנוע, תיאטראות, ואו באולם שמחות ואו באולם תרבות כלשהוא אחר שיועד והוכשר למטרה זאת.
2. אירועים באולמות ובמבני אירועים ללא גג, אולם מותנה במפורש כי לצורך פוליסה זאת על המבוטח לקבל אישור מוקדם של חברת הביטוח.
3. הפוליסה כוללת כיסויים והרחבות ייחודיות של משרדנו וזאת בהתאם לרשימת המופעים המופיעה באתר תוך מציאת כיסוי ביטוחי מתאים ללקוח.

הופעה של ביטוח!
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם ההצעה המושלמת

הופעה של ביטוח!
השאירו פרטים ונחזור אליכם עם ההצעה המושלמת

נגישות

argo team-01