ביטוח חיים

השקעה בעתיד שלך ושל משפחתך
ביטוח חיים נועד להגן על משפחתנו בעת מקרה ביטוחי. בעת הסתלקותו של אדם מהעולם, מקור הפרנסה של משפחתו נפגע.
על מנת לאפשר למשפחה להמשיך ולהתקיים כלכלית, ביטוח החיים נועד להמשיך את תזרים המזומנים החודשי, בהתאם לכיסוי שנרכש.

מי צריך ביטוח חיים ולמה?

למעשה, כל אדם שמפרנס את בני משפחתו וקרוביו תלויים בפרנסתו, זקוק לפוליסת ביטוח חיים. בשונה מפוליסות ביטוח בריאות, או ביטוח סיעודי, בהן כפל ביטוחים הוא הוצאה כלכלית בלתי מוצדקת, כאשר מדובר בביטוח חיים אין "קיזוזים" וניתן לרכוש מספר פוליסות במקביל, שיפדו כולן לטובת המוטבים. 
לביטוח זה חשיבות רבה, שכן חוסנה הכלכלי של כל משפחה תלוי במפרנסיה. לא אחת, אירעו מקרים מצערים בהם משפחות התדרדרו למצוקה כלכלית קשה, עקב אובדן חייהם של המפרנסים העיקריים בתא המשפחתי.

יתרונות ביטוח חיים:

ביטוח חיים הוא חוזה מחייב ובעל יתרונות רבים:

  • הפוליסה לא ניתנת לביטול באופן חד-צדדי על ידי חברת הביטוח, למעט מקרה שהמבוטח לא שילם את הפרמיה ו
    החברה הודיעה לו על כך, בהתאם להוראות החוק.
  • בפוליסה לביטוח חיים עם מרכיב חסכון, המבוטח זכאי לכספים בתוך תקופת הביטוח, ואם נפטר במהלך תקופת הביטוח    המוטב זכאי לכספים.
  • חברת הביטוח פטורה מתשלום סכום הביטוח רק במקרה של התאבדות המבוטח תוך 12 חודשים ממועד תחילת הביטוח. קרן פנסיה לעומת זאת, רשאית לשנות את מקדמי הקצבה בהתאם למידת ההצלחה של ניהול הכספים.

אנו בסוכנות, נתאים את הכיסוי הביטוחי לרמת החיים המתאימה למבוטח ומשפחתו.

השקעה בעתיד שלך ושל משפחתך
ביטוח חיים נועד להגן על משפחתנו בעת קרות מקרה ביטוחי. בעת הסתלקותו של אדם מהעולם, מקור הפרנסה של משפחתו נפגע.
על מנת לאפשר למשפחה להמשיך ולהתקיים כלכלית, ביטוח החיים נועד להמשיך את תזרים המזומנים החודשי, בהתאם לכיסוי שנרכש.
בעולם שבו התפתחויות בלתי צפויות נקלעות אל תוך חיינו באופן רגיל, חשוב לעמוד מול העתיד עם ביטחון. אחת הדרכים לעשות זאת היא דרך ביטוח חיים. ביטוח חיים מעניק לך שקט נפשי, בו את יודע שאם משהו קורה לך, משפחתך תהיה מוגנת.

ביטוח חיים הוא לא רק עניין של מחיר, אלא עניין של ערך. הערך שאתה מקבל מביטוח חיים מתבטא בשקט הנפשי שאתה יכול להרגיש, בו אתה יודע שאתה יכול להתמודד עם כל מה שהחיים מ"זורקים לך".

דואגים למחר שלכם!
השאירו פרטים וקבלו הצעת ביטוח בריאות משתלמת!

דואגים למחר שלכם!
השאירו פרטים וקבלו הצעת ביטוח בריאות משתלמת!

נגישות

argo team-01